Suomen nurmiyhdistys ry
nurmialan yhteistyöfoorumi

Ajankohtaista 

Ajankohtaista nurmitoimintaa

Apurahat haettavissa EGF2020 kokousta varten
14.2.20 mennessä

Tässä kohdennetussa haussa on mahdollista hakea
tukea ainoastaan EGF2020 konferenssin
osallistumiseen. Tieteellinen tai muu
kontribuutio kongressin hyväksi katsotaan
eduksi apurahan myöntämiselle. Apurahan suuruus
on 510 € eli se kattaa kongressin
osallistumismaksun 31.3. mennessä maksettuna.
Matka- ja majoituskuluja ei erikseen korvata.
Apurahan saajan on tehtävä apurahan käytöstä
matkakertomus, jonka yhdistys voi julkaista.
Vapaamuotoiset hakemukset,joista ilmenevät hakijan
perustelut apurahan saamiseksi, hakijan
koulutustausta ja yhteystiedot, lähetetään
viimeistään 14.2.2020 Seuran sihteeri
Auvo Sairaselle allekirjoitettuna pdf-tiedostona
sähköpostiosoitteeseen
auvo.sairanen (at) luke.fi.
Tiedusteluihin vastaa Auvo Sairanen, puh.
0295326511. Suomen Nurmiyhdistyksen hallitus
päättää apurahojen jaosta helmikuun loppuun 2020
mennessä.


***************************************
Vuoden 2020 jäsenmaksu on 20 €. Pyydämme
maksamaan summan tilille: FI82 8000 1779 1462
25. Lisää maksun viestikenttään maksajan nimi ja
teksti ”Jäsenmaksu 2020”. Jäseneksi voi liittyä
laittamalla vapaamuotoisen hakemuksen yhdistyksen
sihteerille yllämainittuun osoitteeseen ja
suorittamalla jäsenmaksun.

Vuoden 2020 jäsenmaksu 20 eur

Vuoden 2020 jäsenmaksu on 20 €. Pyydämme
maksamaan summan tilille: FI82 8000 1779 1462
25. Lisää maksun viestikenttään maksajan nimi
ja teksti ”Jäsenmaksu 2020”. Jäseneksi voi
liittyä laittamalla vapaamuotoisen hakemuksen
yhdistyksen sihteerille auvo.sairanen (at)
luke.fi ja suorittamalla jäsenmaksun.

EGF2020 järjestetään Helsingissä 22.-25.6.

Lisätietoja konferenssista www.egf2020.fi

Nurmisiemenviljelyartikkelien ja ohjeistuksen hakupalvelu on käytettävissä

Luonnonvarakeskus Luken "Sieppari pellossa" -
hankkeen tuottama Nurmisiemenviljely tietopalvelu
-sivusto on avattu käyttöön,
lue
lisää ja anna palautetta
.31.01.2020

docu