Suomen nurmiyhdistys ry
nurmialan yhteistyöfoorumi

Nurmitieto 

Nurmitieto

Nurmitieto, ISSN 1795-6390, tarjoaa tietoiskuja
rehu-, siemen- ja energiantuotantonurmien
sekä nurmikoiden viljelystä, käytöstä ja
nurmitalouden laajuudesta sekä
taloudellisesta merkityksestä.

Nurmitieto on hyödyllinen tietolähde alan ammattilaisille, opiskelijoille ja
harrastajille. Artikkelit ovat alan asiantuntijoiden kirjoittamia. Tarjolla on
kuvauksia mm. nurmen laadun määrittämisen käsitteistä, ilmiöistä, nurmikasvien
erityispiirteistä sekä tilastokuvauksia.

Palvelu on Suomen Nurmiyhdistyksen ja LUKE:n (ent. MTT:n) tuottama ja ylläpitämä. Suomen Nurmiyhdistys vastaa palvelun sisällöntuotannosta.

»» Nurmitieto-julkaisujen sisällysluettelo ja linkit julkaisuihin

Toimituskunta ja juttuvinkit

Nurmitiedon toimituskunnan muodostavat Mervi
Seppänen, Oiva Niemeläinen, Eeva Saarisalo ja
Susanna Tauriainen.

Toivomme sekä valmiita juttuja että ehdotuksia
juttujen aiheiksi osoitteeseen:
info@nurmiyhdistys.fi.

Tietoiskut ovat pdf-tiedostomuodossa, joka voidaan
lukea Adobe Reader ohjelmalla joka on maksutta
ladattavissa sivulta www.adobe.com
.

Nurmitieto -julkaisuun viittaaminen

Esimerkki julkaisuun viittaamiseen:

Nissinen, O. 2005. Lumihome. Nurmitieto 2.3.1.
[verkkojulkaisu]. Suomen
Nurmiyhdistys ja MTT. Julkaistu 17.03.2005,
[viitattu pp.kk.vvvv].
Saatavissa: www.nurmiyhdistys.fi. ISSN 1795-
6390.12.04.2021

docu