Suomen nurmiyhdistys ry
nurmialan yhteistyöfoorumi

På svenska 

Förening för Vallhushållning i Finland r.f.

Förening för Vallhushållning i Finland r.f. är
en samarbetsorgan för alla som har intresse för
vallhushållning, vallforskning eller
vallproduktion. Intresser sträcker ut från
fodervallar och betesvallar till sädesvallar
och gräsvallar.

Typiska medlemmar är sakkunnige vid
vallforskning, rådgivning och undervisning lika
väl som vid jordbruk, växförädling och
foderindustri.

Föreningen främjar informationsutväxling och
samarbete genom olika aktiviteter t.ex.
organisering av seminarer och konferenser till
beviljandet av stipendier och publicering av
olika slags dokumenter.

Förening för Vallhushållning i Finland r.f.
underhåller kontakter till nordiska och
europeiska vallhushålliningsföreningar.

Kontakta oss

Ordförande Marketta Rinne
Luke, Tietotie 4 , 31600 JOKIOINEN, FINLAND
tel. +358 50 5700 811
marketta.rinne@luke.fi

Sekreterare Auvo Sairanen
Luke, Halolantie 31A, 71750 Maaninka, FINLAND
tel. +358 29 5326511
e-post: auvo.sairanen@luke.fi30.05.2019

docu