top of page

Apurahat

Apurahaa nurmitutkimukseen ja opintomatkoihin

Tallin_sivustalla.JPG
Ohjeet apurahan hakemiseen   

Suomen Nurmiyhdistys myöntää tutkijoille ja alan opiskelijoille apurahoja seminaareihin ja konferensseihin osallistumista varten, tutkimushankkeisiin sekä .tutustumisretkiin. Tieteellinen tai muu kontribuutio kongressin hyväksi katsotaan
yleensä edellytykseksi apurahan myöntämiselle. Apurahan myöntämisestä ja suuruudesta päättää yhdistyksen johtokunta.  


Apurahan saajan on tehtävä apurahan käytöstä kirjallinen matkakertomus tai muu raportti, jonka yhdistys voi julkaista. Lisäksi apurahan saajaa pyydetään yleensä pitämään teemaa koskeva esitys yhdistyksen jäsenille. 


Vapaamuotoiset hakemukset, joista ilmenevät hakijan perustelut apurahan saamiseksi, matkan tarkoitus kustannuslaskelmineen (apurahalla ei voi kattaa päivärahoja) sekä hakijan koulutustausta ja yhteystiedot, lähetetään SNY:n sihteeri Essi Tahvolalle allekirjoitettuna pdf-tiedostona sähköpostiosoitteeseen essi.tahvola@atria.com. Tiedusteluihin vastaa Essi Tahvola, puh. 046-9215544.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä vapaamuotoisella anomuksella, joka lähetetään SNY:n sihteeri Essi Tahvolalle sähköpostiosoitteeseen essi.tahvola@atria.com. Erillisiä suosittelijoita ei tarvita.


 

bottom of page