top of page

Nurmitietoutta

Tälle sivulle on koottu hyödyllisiä nurmeen liittyviä tietolähteitä. 

Nurmitieto

Nurmitieto, ISSN 1795-6390, tarjoaa tietoiskuja rehu-, siemen- ja energian-tuotantonurmien sekä nurmikoiden viljelystä, käytöstä ja nurmitalouden laajuudesta sekä taloudellisesta merkityksestä.

Nurmisiemenviljelyn tietopalvelu
 

Luken "Sieppari pellossa" -hanke tuotti vuoden 2016 aikana nurmisiemenviljelystä kiinnostuneille artikkeli- ja tutkimustiedonhakupalvelun, joka auttaa niin aloittavaa nurmisiemenviljelijää kuin alan opiskelijoita, tutkijoita ja muita kiinnostuneita. 

Rehutaulukot
 

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottama Rehutaulukot ja ruokintasuositukset -verkkopalvelu koostuu kolmesta osasta, jotka ovat Rehutaulukot, Ruokintasuositukset ja Tietosiilo.

Kunkin kotieläinryhmän kohdalla
Rehuryhmä-valikosta löytyvät soveltuvin osin
- heinät ja keinokuivatut nurmirehut
- nurmisäilörehut (sis. nurmipalkokasvit)
- tuore nurmi, vihantakasvustot ja laidun

Nurmitutkimus

Nurmiin liittyvää tutkimusta tehdään paitsi
tutkimuslaitoksissa, ammattikorkea-kouluissa, korkeakouluissa ja yliopistoissa myös yritysten tuotekehityksessä.

Ohessa linkkejä tutkimushanketiedon lähteisiin.

Nurmijulkaisujen haku

 

Nurmikasveihin ja nurmiviljelyyn liittyviä suoria hakulinkkejä Luken Jukuri-tietokantaan. Linkit listaavat julkaisuja uusimmasta vanhimpaan ja listojen sisältö karttuu sitä mukaa kuin uusia, näihin aiheisiin liittyviä julkaisuja lisätään tietokantaan.

Linkkejä

 

Linkkejä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhteistyöfoorumeihin ja tiedonlähteisiin.

bottom of page