top of page

Förening för VAllhushålling i Finland r.f.

Förening för Vallhushållning i Finland r.f. är en samarbetsorgan för alla som har intresse för vallhushållning, vallforskning eller vallproduktion. Intresser sträcker ut från fodervallar och betesvallar till sädesvallar och gräsvallar.

Typiska medlemmar är sakkunnige vid vallforskning, rådgivning och undervisning lika väl som vid jordbruk, växförädling och
foderindustri. Föreningen främjar informationsutväxling och samarbete genom olika aktiviteter t.ex. organisering av seminarer och konferenser till beviljandet av stipendier och publicering av olika slags dokumenter. Förening för Vallhushållning i Finland r.f. underhåller kontakter till nordiska och europeiska vallhushålliningsföreningar.

Kontakta oss

Kontakt
 

Ordförande Marketta Rinne
Address: Luke, Tietotie 4 , 31600 JOKIOINEN
Tel. +358 50 5700 811
marketta.rinne (at) luke.fi

Sekreterare Essi Tahvola
essi.tahvola (at) atria.com

Övriga styrelseledamöter  2022:

Anni Halmemies-Beauchet-Filleau (Helsingfors universitet) 

Susanna Heikkinen (The Finnish Beef Breeders' Association)


Riikka Mäkilä (ProAgria Västra Finland) 


Sari Perälä (Osuuskunta Maitosuomi) 

Tack!

20220612_185910.jpg
  • greenfb_edited
bottom of page